» Materiały: Rozwój Technologii Betonu

*Ultra-Buliding

Technologia

Tendencje rozwojowe technologii betonu na świecie można przedstawić na podstawie następujących głównych źródeł * informacji o obiektach budowlanych i inżynierskich wzniesionych w ostatnich latach, będących w realizacji, a także przewidzianych do wykonania; * tematyki międzynarodowych konferencji sympozjów, seminariów; * kierunków normalizacji w skali międzynarodowej, łącznie z systemami kontroli jakości * piśmiennictwa naukowego i technicznego, a także obserwacji trendów politycznych i gospodarczych, bardzo silnie wpływających na budownictwo. Technologia betonu, stanowiąca obecnie sama w sobie rozległą wiedzę o wielu procesach i szczególnie ważny element budownictwa, nie może być jednak traktowana, co się niestety dość często jeszcze zdarza, w sposób wyizolowany; powinna służyć pewnym nadrzędnym celom realizacyjnym lub wymaganym cechom użytkowym budowli.

» Cały artykuł: 'Rozwój Technologii Betonu' (24344 B więcej) Strona gotowa do druku

» Maszyny: Wykonywanie Posadzek

*Ultra-Buliding

Posadzki

Każdy chyba zetknął się w swoim życiu z takimi maszynami jak betoniarka. Do najpowszechniej stosowanych u nas w kraju należą betoniarki o pracy cyklicznej. Dzielą się one w zależności od sposobu mieszania na: wolnospadowe i przeciwbieżne o mieszaniu wymuszonym. Tego typu sprzęt sprawdza się przy małych powierzchniach i gdy wykonywany w nich beton nie musi spełniać zbyt zaostrzonych wymogów. W przypadku większych powierzchni lub zaostrzonych wymogów co do jakości betonu, najlepszym sposobem jest zlecenie wykonania betoniarni. Specjalistyczny sprzęt, obecnie w wielu węzłach kompletnie skomputeryzowany, pozwoli nam na otrzymanie żądanego efektu.

» Cały artykuł: 'Wykonywanie Posadzek' (8048 B więcej) Strona gotowa do druku

» Tynki: Odnawiamy Tynki

*Ultra-Buliding

Domy

Tynki, zwane również wyprawami, nadają budowli estetyczny wygląd, chronią przed szkodliwym działaniem deszczu, wiatru, kurzu, mrozu itp. i stanowią warstwę izolującą budynek przed stratami ciepła. Uszkodzenie elewacji budynku może być wynikiem użycia nieodpowiednich materiałów budowlanych warstwą czarnego nalotu zwanego patyną. Tworzą go sole, które wymigrowały na drodze kapilarnej z materiałów, wypłukane spoiw, aktywne chemicznie pyły oraz zwykły brud. Patyna uszczelnia powierzchnię tynku, powodując jego łuszczenie i osypywanie. Warstwę tą należy bezwzględnie usunąć, nie niszcząc wyprawy. Wraz z upływem czasu na otynkowanej elewacji pojawiają się osady i różnego rodzaju zabrudzenia. Agresywne składniki powietrza atmosferycznego osadzają się na powierzchni zapraw, powodując ich niszczenie.

» Cały artykuł: 'Odnawiamy Tynki' (19067 B więcej) Strona gotowa do druku

» Docieplenia: Zasady Projektowania Dociepleń

*Ultra-Buliding

Projekty

W związku z dostosowywaniem polskich standardów do wymogów Unii Europejskiej jak również wzrostem cen nośników energii cieplnej oraz wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska zachodzi konieczność radykalnego obniżenia zużycia ciepła do ogrzewania i wentylacji budynków. Przy budowie nowych budynków uwzględnia się obowiązujące normy z zakresu energooszczędnego budownictwa, również montaż instalacji grzewczych i wentylacyjnych musi posiadać możliwość ich energooszczędnego eksploatowania. Dla budynków już istniejących jedynym rozwiązaniem jest termomodernizacja czyli działanie polegające na:

» Cały artykuł: 'Zasady Projektowania Dociepleń' (9552 B więcej) Strona gotowa do druku

:: Languages ::

Preferowany język:
Deutsch English Polski
français italiano

Dom

Dom

Powierzchnia uzytkowa : 437,8 m2

Powierzchnia zabudowania : 279,8 m2

Powierzchnia piwnicy : 61 m2

max. Wysokośc : 10.94 m

min. Wymiar dzialki 61,74x93,44 m

Newsy

WWW.DOM.XMC.PL
All Rights Reserved