Temat: Technologia

Teksty opublikowane w tym temacie.


» Materiały: Rozwój Technologii Betonu

*Ultra-Buliding

Technologia

Tendencje rozwojowe technologii betonu na świecie można przedstawić na podstawie następujących głównych źródeł * informacji o obiektach budowlanych i inżynierskich wzniesionych w ostatnich latach, będących w realizacji, a także przewidzianych do wykonania; * tematyki międzynarodowych konferencji sympozjów, seminariów; * kierunków normalizacji w skali międzynarodowej, łącznie z systemami kontroli jakości * piśmiennictwa naukowego i technicznego, a także obserwacji trendów politycznych i gospodarczych, bardzo silnie wpływających na budownictwo. Technologia betonu, stanowiąca obecnie sama w sobie rozległą wiedzę o wielu procesach i szczególnie ważny element budownictwa, nie może być jednak traktowana, co się niestety dość często jeszcze zdarza, w sposób wyizolowany; powinna służyć pewnym nadrzędnym celom realizacyjnym lub wymaganym cechom użytkowym budowli.

» Cały artykuł: 'Rozwój Technologii Betonu' (24344 B więcej) Strona gotowa do druku

:: Languages ::

Preferowany język:
Deutsch English Polski
français italiano

Dom

Dom

Powierzchnia uzytkowa : 437,8 m2

Powierzchnia zabudowania : 279,8 m2

Powierzchnia piwnicy : 61 m2

max. Wysokośc : 10.94 m

min. Wymiar dzialki 61,74x93,44 m

Newsy

WWW.DOM.XMC.PL
All Rights Reserved