Docieplenia: Zasady Projektowania Dociepleń

9437 raz(y) oglądano.
Projekty

W związku z dostosowywaniem polskich standardów do wymogów Unii Europejskiej jak również wzrostem cen nośników energii cieplnej oraz wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska zachodzi konieczność radykalnego obniżenia zużycia ciepła do ogrzewania i wentylacji budynków. Przy budowie nowych budynków uwzględnia się obowiązujące normy z zakresu energooszczędnego budownictwa, również montaż instalacji grzewczych i wentylacyjnych musi posiadać możliwość ich energooszczędnego eksploatowania. Dla budynków już istniejących jedynym rozwiązaniem jest termomodernizacja czyli działanie polegające na:

ocieplaniu z równoczesnym przystosowaniem instalacji c.o. i źródeł ciepła do warunków zaistniałych w zmodernizowanych budynkach

wymianie starych kotłów o małej sprawności na nowoczesne o wysokiej sprawności,

modernizacji instalacji c.o., wentylacji i klimatyzacji w istniejących budynkach przemysłowych i użyteczności publicznej,

wykorzystaniu w zakładach przemysłowych ciepła odpadowego np. do ogrzewania wody technologicznej

Cieplejsze ściany w naszych domach Od kwietnia 1998 roku zaczęły obowiązywać nowe zmienione warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki. Między innymi zaostrzono wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej ścian budynków. Zwiększono wymagania w stosunku do ścian zewnętrznych. Nowe wartości współczynników k max są mniejsze od podanych w ciągle jeszcze obowiązującej normie PN-91/B02020, dotyczącej ochrony cieplnej budynków. Dla ścian o budowie warstwowej, z izolacją cieplną z materiałów takich jak np. styropian, wełna mineralna, wełna szklana lub ekofiber - obniżono maksymalną wartość współczynnika przenikania ciepła do 0,30 (W/m2xK). Jeżeli ściana jest jednorodna, czyli wykonana z jednego materiału o właściwościach jednocześnie izolacyjnych i konstrukcyjnych - to współczynnik k nie może być większy niż 0,50 (W/m2xK). Poprzednio wartość współczynnika k dla obu typów ścian nie mogła przekroczyć kmax=0,55 (W/m2xK). Jakie wobec tego materiały i o jakiej grubości możemy stosować na ściany zewnętrzne aby zostały spełnione powyższe warunki. Dla ścian jednorodnych (jednowarstwowych) nowe normy spełniają np.: 1.ściana z bloczków betonu komórkowego gr.36cm odmiany 500 (YTONG, HEBEL, MILICZ, űELISŁAWICE, BIELSKO-BIAŁA) ko=0,42 (W/m2xK). 2. ściana z bloczków betonu komórkowego gr.36cm odmiany 400 (YTONG, HEBEL) ko=0,31(W/m2xK). 3. ściana z pustaków z porowatej ceramiki gr.36,5cm (POROTERM, POROTON, BTS) ko=0,44 (W/m2xK). 4. ściana z pustaków z porowatej ceramiki gr.44,0cm (POROTERM, POROTON, BTS) ko=0,31-0,38 (W/m2xK). Dla ścian dwuwarstwowych nowe normy spełniają np.: 1. ściana z bloczków betonu komórkowego gr.24cm odmiany 600 + styropian 10cm z tynkiem szlachetnym na siatce ko=0,26. 2. ściana z pustaków ceramicznych Max - gr.28,8cm + styropian 12cm z tynkiem szlachetnym na siatce ko=0,29 Dla ścian trójwarstwowych nowe normy spełniają np.:1. ściana z bloczków betonu komórkowego gr.24cm odmiany 600 + styropian 10cm + bloczek z betonu komórkowego gr.12cm odmiany 600 ko=0,29 (W/m2xK). 2. ściana z pustaków ceramicznych Max - gr.18,8cm + styropian 13cm + cegła klinkierowa gr.12cm ko=0,29 (W/m2xK). 3. ściana z pustaków ceramicznych Max - gr.18,8cm + styropian 15cm + cegła dziurawka gr.12cm ko=0,25 (W/m2xK). 4. ściana z pustaków ceramicznych Max - gr.28,8cm + wełna mineralna 12cm + szczelina powietrzna gr.3cm + cegła klinkierowa gr.12cm ko=0,28 (W/m2xK). Wnioski nasuwają się same: przy ścianach jednorodnych powinniśmy stosować materiały jak najlżejsze np. bloczki z betonu komórkowego odmiany 400 (400kg/m3), natomiast dla ścian warstwowych 12cm styropianu lub wełny mineralnej to niezbędne minimum aby spełnić nowe warunki prawa budowlanego. Dotyczy to również starych docieplanych budynków. Wobec rosnących co roku cen energii opłaca się budować domy o małym zapotrzebowaniu na ciepło. Gdy koszty ogrzewania domu są wysokie pieniądze wydane na gruby materiał izolacyjny zwrócą się bardzo szybko.

Strona << | 1 | 2 | 3 | >>

:: Languages ::

Preferowany język:
Deutsch English Polski
français italiano

Dom

Dom

Powierzchnia użytkowa : 437,8 m2

Powierzchnia zabudowania : 279,8 m2

Powierzchnia piwnicy : 61 m2

max. Wysokość : 10.94 m

min. Wymiar działki 61,74x93,44 m

:: Menu ::

Newsy

WWW.DOM.XMC.PL
All Rights Reserved