Tynki: Odnawiamy Tynki

11070 raz(y) oglądano.
Domy

Tynki, zwane również wyprawami, nadają budowli estetyczny wygląd, chronią przed szkodliwym działaniem deszczu, wiatru, kurzu, mrozu itp. i stanowią warstwę izolującą budynek przed stratami ciepła. Uszkodzenie elewacji budynku może być wynikiem użycia nieodpowiednich materiałów budowlanych warstwą czarnego nalotu zwanego patyną. Tworzą go sole, które wymigrowały na drodze kapilarnej z materiałów, wypłukane spoiw, aktywne chemicznie pyły oraz zwykły brud. Patyna uszczelnia powierzchnię tynku, powodując jego łuszczenie i osypywanie. Warstwę tą należy bezwzględnie usunąć, nie niszcząc wyprawy. Wraz z upływem czasu na otynkowanej elewacji pojawiają się osady i różnego rodzaju zabrudzenia. Agresywne składniki powietrza atmosferycznego osadzają się na powierzchni zapraw, powodując ich niszczenie.

Przed przystąpieniem do prac renowacyjnych należy oczyścić elewację. Rysy i pęknięcia tynku to uszkodzenia najczęściej spotykane na ścianach. Początkowo psują jedynie wygląd budynku, z czasem stają się jednak doskonałymi kanałami wprowadzającymi wodę do wnętrza ściany. W zależności od rodzaju tynku i stopnia zanieczyszczenia stosuje się różną temperaturę i ciśnienie. W dawnych czasach stosowano powierzchniowe wzmacnianie tynków. Nie były to zabiegi skuteczne, gdyż przyczyniały się do dalszej degradacji wypraw. Wraz z rozwojem chemii zaczęto stosować roztwory żywic epoksydowych oraz polimerów termoplastycznych. Preparat wzmacniający powinien charakteryzować się jak największą zdolnością penetracji. Nie powinien uszczelniać powierzchni materiału i osłabiać procesu „oddychania”. Zabieg wzmacniania powinien być poprzedzony osuszeniem i odsoleniem materiału. Uszkodzenia wyprawy tynkarskiej wpływają niekorzystnie na wygląd obiektu oraz przyczyniają się do jego dalszego zniszczenia. Umożliwiają wodzie i rozpuszczonym solom penetrację materiału budowlanego. Ocena jakości powierzchni wiąże się zarówno z oceną powierzchni elewacji obiektu, okien, drzwi itp. W modernizowanym przedszkolu z uwagi na już bardzo długi czas eksploatacji uszkodzeniu uległy tynki zewnętrzne. Przyczyną mogą być warunki klimatyczne, jak i słaba jakość wypraw itp. Do zacierania małych rys stosuje się zaprawy na bazie cementu z dodatkiem żywic syntetycznych, które dzięki swej elastyczności zapobiegają ponownemu otwieraniu się rys. Siatkę mikropęknięć spowodowanych powierzchniowym skurczem materiału można pokryć specjalnymi farbami z wypełniaczami, przenoszącymi naprężenia w pęknięciach. Pomalowane taką farbą pęknięcia mogą trwale się zasklepić. Przy nieco większych uszkodzeniach na spoinach muru trzeba zastosować specjalne siatki z włóknem poliestrowym, zatopione w elastycznej paście, która przenosi naprężenia i pozwala na wyrównanie naprawianej powierzchni. Jeśli rysy powstały z powodu wady materiału, należy wybrać któryś z systemów renowacji wierzchniej warstwy tynków oparty na materiałach mineralnych lub syntetycznych. Elementem scalającym uszkodzoną powierzchnię są tkaniny z włókna szklanego. Mimo przeprowadzonej renowacji rysy powstałe w wyniku wad konstrukcji budynku mogą pojawić się powtórnie. Przy dużych ubytkach w starych tynkach zaczynamy od zbicia i usunięcia warstwy nie trzymającej się podłoża, oczyszczenia tego miejsca sprężonym powietrzem lub szczotką drucianą i zagruntowania środkiem, który zapewni dobrą przyczepność nowego tynku do starego. Następnie zacieramy zaprawą wapienno-cementową albo wapienną i wyrównujemy powierzchnię, nadając jej poprzednią fakturę

Strona << | 1 | 2 | 3 | 4 | >>

:: Languages ::

Preferowany język:
Deutsch English Polski
français italiano

Dom

Dom

Powierzchnia użytkowa : 437,8 m2

Powierzchnia zabudowania : 279,8 m2

Powierzchnia piwnicy : 61 m2

max. Wysokość : 10.94 m

min. Wymiar działki 61,74x93,44 m

:: Menu ::

Newsy

WWW.DOM.XMC.PL
All Rights Reserved